Kiinalainen lääketiede


Kiinalainen lääketiede on maailman vanhimpia yhä harjoitettavia lääketieteitä. Varovaisestikin arvioiden sillä on ikää n. 3000-3500 vuotta. Varhaisimmat jäljet johtavat Intian lääkinnälliseen hoitoperinteeseen, jossa Veda-kirjoihin perustuvaa neulaterapiaa "Suchi Karmaa" käytettiin jo 7000 vuotta sitten.

Juliste "Wu Xing" - 5 elementtiä.
Klikkaa kuvaa, saat siitä suuremman.

"L´eau, le feu, le bois, le métal et la terre sont les Cinq Eléments qui trouvent leur origine dans les nombres. L´humanité, la justice, la bienséance, la sagesse et la sincérité sont les Cinq Vertus Fondamentales qui doivent être claires de confusion."
- San Zi Jing II -Kiinalainen lääketiede on filosofinen ja teoreettinen tiede, jonka ajatusmalleja kiinalaiset lääkärit ovat kehittäneet ja työstäneet tuhansien vuosien ajan. Sen oleellinen ero myöhempään länsimaiseen lääketieteeseen on erilainen ihmiskäsitys ja hoitoideologia.

Kiinalainen lääketiede korostaa terveyden säilyttämistä ja sairauden ennaltaehkäisyä. Se keskittyy analysoimaan ihmisessä tapahtuvia muutoksia, usein ennen näkyviä merkkejä varsinaisesta sairaudesta. Jos hoitoideologiaa verrataan länsimaiseen lääketieteeseen, on ero selkeä. Lännessä lääketieteen tehtävänä on tunnistaa ja eliminoida sairaus yleisesti kemiallisten lääkeaineiden tai kirurgian avulla. Kiinalaisessa lääketieteessä tarkkailun kohteena on kehossa epätasapainoisia toimintoja aiheuttavat muutokset, jotka ilmenevät erilaisina oireina, häiriötiloina ja sairauksina. Muutosviestit on luettavissa mm. pulssista, kasvoista, kielestä, mielentiloista ja esim. kiputiloja analysoimalla. Kun kehon tasapaino palautetaan, ihmisen on mahdollista tasapainottua ja tervehtyä.

Kiinalaisen lääketieteen etu on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.
"Terveys on tasapainoa - sairaus on poikkeus tasapainosta".

Kiinalaisen lääketieteen menetelmin tasapaino voidaan palauttaa joko puhdistamalla ja/tai vahvistamalla elimistöä. Menetelminä käytetään mm. akupunktiota, ravintohoitoja, yrttilääkintää, kuivakuppausta, moksausta, hierontaa ja liikuntaharjoitteita. Oleellista on, että kipu on vain harvoin sairauden syy. Oireet ovat tavallisesti piilossa lymyävän syyn näkyvä ilmentymä. Kipu poistuu, kun sen syy(t) on poistettu.

Akupunktiolla voidaan hoitaa muun muassa:

• stressiä, unettomuutta, väsymystä, yleistä energian puutetta

• masennusta, ahdistusta, mielialojen vaihtelua, haluttomuutta, alakuloa

• allergiaa, astmaa ja ihottumia

• lihaskipuja, luusto- ja nivelvaivoja

• heikkoa vastustuskykyä, vilustumisen ensioireita

• korkeaa/matalaa verenpainetta, huimausta

• tulehduskipuja, reumaattisia oireita

• ruokahaluttomuutta, imeytymishäiriöitä, närästystä, vatsa- ja suolistokataria, turvotusta, ummetusta, ripulia, poskiontelotulehduksia

PMS-oireita, kuukautishäiriöitä, vaihdevuosivaivoja, gynegologisia vaivoja, potenssiongelmia, hedelmättömyyttä

• iskiaskipua ja muita hermovaivoja, arpien tunnottomuutta, turvotusta ja kipuja

• halvausten jälkeisiä tiloja

Ilahduttavaa on akupunktiohoidon täydellinen myrkyttömyys: ei synteettisiä lääkeaineita, ei keholle vieraita aineosia, ei lääkehoidon aiheuttamia sivuvaikutuksia tai pitkiä toipumisaikoja. Käsittely ei rasita kehoa eikä tuo mitään kehoon ulkopuolelta, vaan akupunktiolla operoidaan elimistön sisäisillä energiolla, joita puhdistetaan, tasapainotetaan ja jossain määrin myös vahvistetaan. Hoito elvyttää elimistön omia luonnollisia voimia korjaamaan epätasapainoa kohti tasapainoa. Annetun stimulaation mukaisesti elimistö rauhoittuu ja/tai virkistyy.

Suomessa akupunktio on hyväksytty virallisen lääketieteen hoitomenetelmien rinnalle 1970-luvulla. Muualla Euroopassa ja USA:ssa sitä ollaan käytetty menestyksekkäästi useita vuosikymmeniä.

Suomessa lääkäreiden ja fysioterapeuttien antama akupunktuuri perustuu pääasiassa länsimaiseen käsitykseen akupunktiosta ja sitä käytetään - kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta - yksinkertaistaen lähinnä kipua lievittävässä tarkoituksessa. Kiinalaisella lääketieteellä ja akupunktiolla on kuitenkin paljon enemmän annettavaa!


 


Maailman vanhin lääketiede elää edelleen


Kiinalainen ihmiskuva yhdistää ihmisen ja ympäröivän luonnon. Malli näkyy myös kiinalaisessa lääketieteessä, jossa tarkastelun kohteena on kokonaisvaltainen ihminen, jonka elinympäristö ja elinolosuhteet huomioidaan.

Kiinalainen lääketiede perustuu ennen muuta vuosituhansien saatossa kehittyneeseen empiiriseen tietämykseen. Sen pitkän iän salaisuuden voidaan katsoa olevan tehokkaan diagnostiikan, jonka avulla hoito kohdistetaan oikealla tavalla oikeaan kohteeseen.

Itämainen ihmiskäsitys on energeettinen. Sen mukaan ihminen on sekä viiden aistein koettava fyysinen keho että yleisesti tunnettujen aistien ulkopuolella oleva energeettinen kokonaisuus. Perusajatuksena on, että ajatus ohjaa energiaa, joka ohjaa puolestaan ainetta. Kun energiaa kuljettava meridiaanijärjestelmä reagoi ajatuksiimme, mielentilat, tunteet ja ajatukset vaikuttavat fyysiseen kehoomme. Kun muistamme, että Qi’n on virrattava terveessä elimistössä vahvana, tasaisesti ja esteettä, on ilmeistä, että vahvat ja pitkään jatkuvat negatiiviset tunteet ja ajatukset aiheuttavat psykosomaattista oireilua ja sairastelua. Kiinalaisessa lääketieteessä sairauksien syyt mielletään suurimmaksi osaksi johtuvan negatiivisista tunnetiloista. Kiinalaiset ovat ymmärtäneet aina, että sairaudet ovat energioiden häiriötiloja ja toimintojen tasapainottomuuksia.

Oireet saavat kiinalaisittain diagnosoituna merkityksensä, kun ne arvioidaan suhteessa toisiinsa. Hoitotilanteessa häriintyneisyyden syitä tutkitaan erilaisin diagnostisin menetelmin, terapeutti mm. katselee, kuuntele, haistelee, koskettaa ja esittää kysymyksiä. Optimaalinen tilanteeseen sopiva yksilöllinen hoito voidaan päätellä ainoastaan kokonaisuuden huomioivan diagnostiikan avulla, joka sisältää vähintään pulssin tunnustelun, kielen tarkastelun ja potilashaastattelun. Ilman tällaista diagnostiikkaa annettu akupunktio ei ole kiinalaista akupunktiota.

Kaikille oireille ja sairauksille ei välttämättä löydy nimeä. Mutta toisin kuin länsimaisessa lääketieteessä, hoito voidaan suunnitella ja toteuttaa, vaikka nimeä oireille ei löytyisikään. Näin kiinalaisen lääketieteen menetelmin voidaan ratkaista myös tiloja, jotka länsimaisin keinoin jäävät selittämättä. Esimerkiksi energian puute ja puhdittomuus ovat jo riittävä syy etsiä muutosta parempaan.

Ihmisen mieltäminen osaksi luonnon kiertokulkua ja osaksi jatkuvaa muutosten prosessia, tekee kiinalaisesta lääketieteestä ainutlaatuisen ja kansantaloudellisesti edullisen hoitomuodon: se mahdollistaa myös ennaltaehkäisevän hoidon.

Suurelle osalle ihmiskuntaa kiinalainen lääketiede on vielä nykyäänkin tärkein terveydenhoidon muoto.


 


Akupunktio eli neulahoito


Qi on kiinalaisessa lääketieteessä peruskäsite, joka voidaan ymmärtää virtaavana energiana tai vitaalivoimana. Ihmiskehossa Qi kulkee pääasiassa verkoston muodostavissa kanavissa toisin sanoen meridiaaneissa, joilla valtaosa akupunktiossa käytettävistä pisteistä sijaitsee. Meridiaanit ovat yhteydessä suuriin sisäelimiin, joiden energiat ohjaavat kehomme eri toimintoja. Akupunktiopisteitä stimuloimalla säädetään ja korjataan elimistön energeettistä tilaa. Kiinassa on perinteisesti hoidettu kaikkia sairauksia akupunktiolla - myös suoritettu kirurgisia toimenpiteitä(anestesia-akupunktio.)

Maailman terveyssäätiö WHO on luetellut yli 400 sairautta, joiden hoitoon akupunktio soveltuu.(Lue lisää aiheesta: WHO:n uutispalvelu Duodecim, Bjm 2001; 323: 467-468).

WHO suosittelee akupunktiota esimerkiksi:

• lukuisiin hengityselinsairauksiin

• silmien vaivoihin

• suun sairauksiin

• neurologisiin häiriöihin

• kuukautishäiriöihin, vaihdevuosivaivoihin, hedelmättömyyteen, frigiditeettiin ja impotenssiin


Akupunktiohoitojen tehoa on tutkittu länsimaissa muun muassa tuki- ja liikuntaelinvaivojen, verenpainetaudin, päihdeongelmien sekä masennuksen hoidossa. Kaikissa näissä hoito tehoaa hyvin.


 


Nan-Jing -akupuntio - klassinen tyyli


Nan-Jing -akupunktio edustaa klassista akupunktiota ja on varhaisimpia kiinalaisen lääketieteen hoitomuotoja. 350 - 300-luvulla e.Kr. vakiintunut akupunktiotyyli perustuu teoreettisesti ja filosofisesti ´Keltaisen Keisarin Sisätautiklassikkoon´Huang Di Nei Jing sekä tähän liittyvään ´81 Vaikeuksien klassikkoon´ Huang Di Ba Shi Yi Nan Jing. (Chinesische Medizine, Fisher 1973, s. 12).

Nan-Jing -tyylin harjoittajia on nykyään erittäin vähän - myös Kiinassa. Menetelmä korostaa Qin laadullista differentiaatiota 5 elementtiin: Veteen, Puuhun, Tuleen, Maahan ja Metalliin. Perusajatuksena on kierrättää energiaa harmonisesti ja esteettömästi, jolloin saavutetaan optimaalinen tasapaino ja terveys.

Nan-Jing -akupunktiossa neulahoito kohdistuu ensisijaisesti meridiaanien 5 elementin hallintapisteisiin, jotka sijaitsevat kyynärpään ja polven alapuolella toisin sanoen käsissä, kyynärvarsissa, jalkaterissä ja säärissä. Koska Qi liikkuu ääreisalueella pinnalla(Yang-taso), se on näin helposti tavoitettavissa ja säädeltävissä.

Distaaliakupunktio on myös turvallista, sillä hoito kohdistuu pääasiassa käsivarsiin ja sääriin. Näin vältetään epätarkoituksenmukaiset pistot esim. suurten sisäelinten alueella kuten vatsalla ja selällä sekä kaulalla. Jos tarve vaatii, käytämme kehopisteitä yhdessä meridiaanien hallintapisteiden kanssa.

Hoidoissa tuemme Nan-Jing -akupunktiota ranskalaisella ja kiinalaisella korva-akupunktiolla. Korva-akupunktio takaa nopean lyhytaikaisvaikutuksen, Nan Jing-akupunktio rauhallisemmin käynnistyvän pitkäaikaisvaikutuksen. Yhdistämällä Nan Jing-akupunktio korva-akupunktioon saadaan aikaan nopeita pitkäaikaisvaikutuksia.

Akupunktiopisteitä voidaan myös lämmittää pujonsukuisella Artemisia Vulgaris-yrtillä(moksaus).

Hoitokäsittelyn aikana keskustellaan myös sopivasta ravinnosta ja elämäntavoista.


 


Mestari Tungin akupunktio


Mestari Tung Ching-chang syntyi Pingdussa, Shangdongin provinssissa vuonna 1916. Hän oli luku- ja kirjoitustaidoton, vaatimattomista oloista lähtöisin oleva mies.

Taolaisen elämänkatsomuksensa vuoksi hän irtaantui Kuomintangin armeijasta ja pakeni sisällissotia Taiwaniin vuonna 1949. Taiwanissa hän ryhtyi harjoittamaan suvussaan pitkään suullisena hoitoperinteenä kulkenutta ”Dong Si Zhen Jing Qi Xue”-akupunktiota, joka poikkesi monia eri suuntia sisältäneestä perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä(TCM). Mestari Tungin tyyli oli yksinkertainen, vain varhaisimpiin kiinalaisen lääketieteen perusteorioihin perustuva.

Teoreettisesti Mestari Tungin akupunktio kiteytyy meridiaaniteoriaan, 5 elementin ajatusmalliin ja Yin-Yang-polariteettiin. Perusteet löytyvät kiinalaisen lääketieteen merkittävimmistä klassikoista Nei Jing, Nan Jing ja Yi Jing(I Ching) sekä taolaisesta filosofiasta. Diagnostisointi Mestari Tungin akupunktiossa tapahtuu pääosin kasvoja ja kämmeniä tutkimalla, tosin kieli- ja pulssidiagnoosiakin käytetään yleisesti.

Mestari Tung toimi Taiwanissa 26 vuotta ja hoiti yhteensä yli 40000 potilasta, joista ¼ kokonaan ilman maksua. Hänelle myönnettiin maassa ”Hienojen Ihmisten ja Tekojen”-tunnustus.

Mestari Tung rikkoi sukunsa salaisuuden ja isältä pojalle ja mestarilta kisällille vuosisatojen ajan kulkenut traditio siirtyi ilmaiseksi 73 omalle oppilaalle. Hänen kerrotaan hoitaneen mm. Kambodzean presidenttiä, Long Nuota, toispuolihalvauksen vuoksi vuosina 1971 – 1974.


1980-luvulla akupunktiotyyli rantautui Tyynen valtameren yli Kaliforniaan, kun Mestari Tungin oppilas, tri Young Wei-chiehin, muutti Taiwanista USA:han.

Suomeen Mestari Tungin akupunktiotyylin toi Young Wei-chiehin oppilas, tri Robert Chu vuonna 2004.

Robert Chun perustaman International Tung Acupuncture Research Associationin (ITARA) tarkoituksena on jatkaa Mestari Tungin akupunktioperinnettä, säilyttää, standardisoida, kouluttaa ja tutkia tätä vasta viime vuosikymmeninä dokumentoitua akupunktiotyyliä. Vuonna 2007 perustettu ITARA ry -sisaryhdistys vastaa Mestari Tungin yhdistystoiminnasta Suomessa.


Tutustu opetuksesta vastaavan tri Robert Chun nettisivuihin.


 


Kiinalainen lääketiede ja luonnollinen ikääntyminen


Muiniaiset kiinalaiset kuvasivat naisen fysiologisia ikävaiheita Keltaisen Keisarin Sisätautiklassikossa 2000 vuotta sitten näin:

"Kun tyttö on 7-vuotias, hänen Munuais-Qinsä on runsas, jolloin rautahampaat kuten ihokarvoituskin voi kehittyä. 14-vuoden iässä tyttö saa kuukautiset(tian-gui), mikä mahdollistaa extrameridiaanien, Renmain ja Chongmain, aktiivisen toiminnan: kuukautiset tulevat ja hedelmöittyminen käy mahdolliseksi. 21-vuoden iässä Munuais-Qi saavuttaa maksiminsa, elimistön kehitys pysähtyy ja viisaudenhampaat kasvavat. Kun tyttö on 28-vuotias, hänen kehonsa elää kukoistuskauttaan ja hänellä on vahvat lihakset ja luut, paksut ja hohtavat hiukset. 35-vuoden iässä elimistö alkaa heikentyä ja varhaiset ikääntymisen merkit ilmestyvät: kalpeat kasvot, rypyt ja hiusten väheneminen, mikä johtuu Yangming-meridiaanin taantumisesta. 42-vuoden ikäisenä naisen 3 yläkehossa virtaavaa Yang-meridiaania alkavat hupenemaan, mikä johtaa kasvojen roikkumiseen ja hiusten harmaantumiseen. Kun nainen on 49-vuotias, kuukautiset päättyvät, Renmai ja Chongmai tyhjenevät ja romahtavat: keho rapistuu yleisesti ja kuukautisvuoto ja synnyttäminen päättyvät."

Miehille tapahtuu seuraavaa:

"Kun poika on 8-vuotias, hänen Munuais-Qinsä on lujittunut kunnolla ja kehon karvoitus ja rautahampaat kasvavat. 16-vuoden iässä Munuais-Qi on runsas ja tian-guin tuotanto alkaa: Munuais-esenssi(Jing) muuntuu spermaksi ja sukupuolisen kanssakäymisen tuloksena mies voi hedelmöittää naisen. Kun mies on 24-vuotias, Munuais-Qi on vahvimillaan, kehon kehitys päättyy, viisaudenhampaat kasvavat ja raajat ovat vahvat. 32-vuoden iässä keho saavuttaa maksiminsa, se on voimakas vahvoine luineen ja jänteineen. Munuaiset alkavat heikentyä 40-vuoden iässä, mikä ilmenee yleensä hiusten lähtönä ja hampaiden löystymisenä. Kun mies on 48, elimistön Yang-Qi alkaa heiketä yläkehosta, esiintyy kasvojen roikkumista ja hiusten harmaantumista. 56-vuotiaina miesten Maksa degeneroituu ja nivelongelmat alkavat. Munuaisten heikentyminen aiheuttaa tian-guin tuotannon vähenemistä, sperman varastointi vähenee ja elinvoima sekä keho hiipuvat merkittävästi. Kun mies saavuttaa 64-vuoden iän, hän menettää sekä hiukset että hampaansa."

Kirja puhuu vanhenemisesta edelleen näin:

"Munuaiset muodostavat kehon lisääntymisen ja kehittymisen perustan; ne vastaanottavat ja varastoivat esenssin muilta elimiltä. Vain jos kaikki 5 sisäelintä ovat hyväkuntoiset, keho voi kehittyä ja lisääntyminen on mahdollista. Elinten heikentyessä iän myötä Munuaisissa varastoituneena oleva esenssi vähenee ja tian-guin tuotanto loppuu: luut ja jänteet heikkenevät, hiukset harmaantuvat, esiintyy kömpelyyttä ja lisääntymiskyky häviää."

Kiinalainen lääketiede ymmärtää ikääntymisen johtuvan päasiassa perimään sidotun esenssin, Jing, ehtymisestä samalla kun kyky ravinnosta hankitusta esenssistä iän myötä heikkenee. Saamme vakiomäärän perimään liittyvää esenssiä vanhemmiltamme, myöhemmin hankkimamme esenssi riippuu elimistömme kyvystä käsitellä ravintoa ja nesteitä. Molemmat esenssit varastoituvat Munuaisiin ja muodostavat materiaalisen perustan kaikelle keholliselle aktiviteetille. Kun Munuais-esenssi hiipuu, fysiologiset aktiviteettimme päättyvät ja luonnollinen elämänkaari saavuttaa päätepisteensä.

Artikkeli englanninkielisenä täällä.


 


Kosmeettinen akupunktio lisää sisäistä tasapainoa ja näkyy terveytenä ja kauneutena!


Kun Qi ja Veri virtaavat elimistössä tasaisesti ja esteettä, terveys näkyy iholla ja kasvoilla kauneutena.

Kollageenin ja elastiinin hajoaminen kiihtyy iän myötä; iho veltostuu ja rypyt alkavat näkyä kasvoilla. Stressi, huono uni, ruuansulatushäiriöt lisäävät kudosten vanhenemista ja kasvoille ilmestyy juonteita. Tutkimusten mukaan naisen iho vanhenee miehen ihoa nopeammin. Laadukkaat ihovoiteet ovat avuksi, mutta pitkäaikaisessa käytössä kemialliset aineet myös rasittavat ihoa ja tuhoavat kudoksia. Kasvoakupunktion etu on, että se elävöittää pehmeästi ilman kemiaa (tai kauneuskirurgiaa) ja vaalii kehon omaa vitaliteettia vahvistaen ja tasapainottaen sisältä käsin. Kosmeettinen akupunktio elävöittää Qitä, lisää verenkiertoa, poistaa tukoksia, kiihdyttää nesteiden kiertoa ja vakauttaa hormoonitoimintaa.

Kauneusakupunktiossa kasvojen, vartalon ja korvan akupunktiopisteitä stimuloidaan ohuilla kertakäyttöisillä neuloilla. Hoitoa voidaan tehostaa myös akupainannalla. Näin hoidettaessa verenkierto elpyy ja kollageenin uusiokasvu kiihtyy, mikä näkyy terveen hohdon ja kimmoisuuden palautumisena iholle.

Hoitotulosten varmistamiseksi käytämme kiinalaista diagnostiikkaa ja etsimme ennenaikaista rappeutumista aiheuttavan sisäisen syyn, johon hoito pääasiassa kohdistetaan. Esim. kasvojen turvotus kiinalaisittain diagnosoituna voidaan poistaa vahvistamalla Perna- ja Munuaisenergiaa ja auttamalla Keuhko-Qin tasaista kulkua.

Kosmeettista akupunktiota on harjoitettu Kiinassa Sung-dynastian ajoista lähtien (n. 1270 - 970 e.Kr.), jolloin hoidoista pääsi nauttimaan ajan tavan mukaan Keisarin vaimo ja jalkavaimot. Kiinalaiset ovat tienneet aina, että kauneus ja terveys säteilevät sisältä ulospäin. Jos sisäelimiä ravitaan, hyvinvointi näkyy ulkoisestikin:"Terveys on Kauneutta - Kauneus on terveyttä." Puhdistamalla meridiaanien energeettiset tukokset ja stimuloimalla virtaava elinvoima(Qi) tasaiseen liikkeeseen, säteilemme terveyttä ja kauneutta.

Amerikkalaisen Clinical Acupuncture-lehden vuonna 1996 julkaiseman tutkimuksen mukaan 90% 300:sta kosmeettista akupunktiota saaneesta koki näkyvän muutoksen kasvoillaan yhden hoitosarjan jälkeen. Artikkelissa todettiin käsittelyn parantaneen mm. kasvolihasten kimmoisuutta, lisänneen ihon kuulautta ja nuorekkuutta. On esitetty väittämiä, että kosmeettinen akupunktio voi nuorentaa biologista ikää 5-10 vuotta. Ikä, ravinnon laatu ja elämäntapa vaikuttavat luonnollisesti hoitotuloksiin, mutta näkyviä muutoksia voidaan odottaa tutkimusten mukaan n. 6-7 hoitokerran jälkeen.

Kosmeettinen akupunktio:

1. hidastaa kasvojen ikääntymistä ja vähentää ryppyjä
2. tiivistää huokosia ja lieventää pigmenttimuutoksia(´maksaläiskät´)
3. kiinteyttää roikkuvaa ihoa(posket, silmäluomet)
4. parantaa kollageeni- ja elastiinituotantoa
5. parantaa lihastonusta ja lisää kasvojen kimmoisuutta
6. poistaa silmien turvotusta ja kirkastaa silmät, parantaa näköä
7. poistaa mustat silmänaluset
8. parantaa hormonaalista tasapainoa
9. hoitaa finnejä, aknea, couperosaa
10. auttaa kasvojen allergisiin oireisiin ja ihottumiin
11. palauttaa kasvoille terveen hohdon


Kasvokirurgiassa yleisesti käytetty botuliini on hermomyrkky, jolla puudutetaan ja jäykistetään veltot kasvolihakset. Kosmeettisen akupunktion vaikutus on päinvastainen: sillä avataan kasvojen energiakulku ja lisätään verenkiertoa. Hoidossa etsitään sisäelinten energeettiset heikkoudet ja kohdistetaan hoitovaikutus ensi sijaisesti niihin. Kun sisäelinten energiatasot ovat tasapainoiset, ihon kimmoisuuskin palautuu ja kasvojen ilmeet säilyvät.

Akupunktio on edullinen ja turvallinen hoitovaihtoehto, sillä se ei aiheuta sivuoireita, traumaa tai pitkää toipumisaikaa, ei myöskään arpia, jotka salpaisivat energiakierron kasvomeridiaaneissa. (Kirurgisesti korjatuissa kasvoissa ei Qi eikä Veri kierrä tasaisesti).

Kosmeettisia hoitoja tehostamme tarvittaessa kiinalaisella yrteillä. Suosittelemme myös kosteuttavia ja/tai elävöittäviä luomukasvonaamioita.

Esteenä kosmeettiselle akupunktiolle ovat:

- käpyrauhasen häiriöt
- sydänvaivat
- sydämen tahdistin
- diabetes
- korkea hoitamaton verenpaine
- verenvuotosairaus
- hoitamaton migreeni
- Meniéren tauti
- AIDS tai hepatiittitartunta

Raskaana oleville kosmeettista akupunktiota annetaan vasta synnytyksen jälkeen. 

Qigong


Qigong for The Youthfulness - Nourishing The Kidneys for Vitality Exercise


In Chinese medical philosophy, the kidneys are directly related to male virility and female fertility. Almost all sexual disorders are connected with the kidney system.

Nourishing The Kidenys gives you overall vitality and health. Moreover the following exercise can help your hair grow, bringing hope to balding men.


1)Stand with your feet fairly close together. Think of the yongquan(KI 1) points, situated at the soles of your feet, for a few seconds.

2)Then, with your knees straight, bend down so that you touch your toes with your fingers, breathing out gently at the same time. Simultaneously visualize qi flowing along your spine from your huiyin(CV 1) point to your baihui(GV 20) point - the point at the crown of your head.

3)Pause in this position for about 2 seconds and visualize your qi at your laogong(PC 8) points, which are situated at the enter of your palms. If your aim is to prevent baldness, focus your qi at your baihui instead of laogong.

4) Next raise your body and gently breathe in, visualizing your palms charged with cosmic energy. Then place both palms at your back at our kidneys, slightly arching your back backwards. Breathe out slowly with a sizzling sound, with your teeth close together. At the same time visualie qi from your palms flowing into your kidneys, massaging and nourishing them. Next, visualize vital energy flowing from your kidneys t your baldder and sex organs.

5)Then straighten your body and drop your arms at your sides to return to the starting position. Think of your yongquan vital points at the soles of your feet again.


How does Qigong promote youthfulness?

From the traditional Qigong perspective, the secret of youthfulness can be summed up in two words - health and vitality. Health includes physical, emotional, mental, and spiritual wellbeing: vitality means having the energy and zest for work and play. Hence, a person´s chronological age may be sixty, but if he is fit and robust, eats well and sleeps soundly, is at peace with himself and with others, does his job vigorously, enjoys his leisure, and in most cases, still looks forward to sexual pleasures, then he is youthful.

The attainment of health and vitality through Qigong is traditionally explained through the concept of jing, qi and shen, which can be translated as "essence," "energy," and "spirit," and these are regarded as mankind´s Three Treasures.

Ref: "The Art of Chi Kung" - Wong Kiew Kit


 

"When human energy remains in harmony with energy of the year, there will be peace and absence of disease. When human energy remains in conflict with energy of the year, there will be disease."
- Su Wen 69-73-

 
 
Ajanvaraus:
naturaid@jippii.fi

p. 044 576 0890
www.naturaid.net
Espoo, Helsinki, Kirkkonummi
-

248287 | Copyright © 2024 Naturaid | Tekninen toteutus Webbinen.net